כל הפוסטים של michal

לא לפחד מהפחד

לא לפחד מהפחד הפחד, הוא מנגנון הגנה טבעי שנועד להגן עלינו מפני סכנות שונות. הפחד הוא תוצר של רגש מוטעה.